Evropská vodní charta

Přírodní procesy po dlouhou dobu dokázaly čistit vodu znečištěnou člověkem. S rozvojem techniky, dopravy, chemie i s růstem populace v 19. a zejména 20. století však začalo znečištění řek převyšovat schopnost přírody eliminovat z vody nežádoucí látky. Znatelně začaly být ohrožovány i podzemní vody. Lidé si uvědomili nutnost ochrany vodních zdrojů, podzemních i povrchových vod před znečištěním.

Přijetím Evropské vodní charty dne 6. května 1968 ve Štrasburku Rada Evropy zahájila mezinárodní spolupráci při ochraně vodních zdrojů včetně ochrany před znečišťováním. Tento dokument shrnuje význam vody pro člověka a životní prostředí a upozorňuje na závažnost problému hospodaření s vodou.