• n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Novinky

Chraňte svůj vodoměr před mrazem

 

 

vodoměr

Předcházejte zvýšeným nákladům spojeným s poškozením vodoměru mrazem.

 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti. V případě jeho poškození, nese odběratel veškeré náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru.

 

Vodoměr zpravidla nevyžaduje žádnou zvláštní péči, s příchodem zimních měsíců je mu přesto třeba věnovat pozornost. Zimní mrazy mohou vést k zamrznutí a poškození vodoměru. Poškozený vodoměr může způsobit rozsáhlé úniky vody a tím nejen výrazně navýšit faktury za vodu, ale i způsobit škody na majetku odběratele.

Doporučujeme proto odběratelům, aby před zimou zkontrolovali zabezpečení vodoměru proti mrazu u všech svých nemovitostí. Zvláště u sezónně obývaných nemovitostí (chalupy, chaty) hrozí dlouhodobé úniky vody a s nimi spojené náklady.

Pokud je vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

 • zajistěte prostor, kde je vodoměr umístěn, proti vniku chladného vzduchu (např. pokud je vodoměr umístěn ve sklepě, zavřete sklepní okna)
 • obalte části rozvodů a vodoměr nenasákavým izolačním materiálem

Pokud je vodoměr umístěn mimo nemovitost (např. v šachtě):

 • zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena - izolujte poklop šachty
 • při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,5 m pod terénem, není izolace nutná)

© 2013 VHS Benešov, s.r.o. 

veškerá práva vyhrazena

 

© 2013 webdesign Gitech

Skupina vodárenských společností v rámci SUEZ CZ, a.s.:

BVK
OVAK
Vodakva
ŠPVS