• n-slide07.jpg

  Volná pracovní místa

  Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

 • n-slide22.jpg

  Monitoring kanalizace

  Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

 • n-slide02.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide14.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide11.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

 • n-slide211.jpg

  Automatické mytí vozů

  Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

 • n-slide04.jpg

  Přípojky

  Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

 • n-slide20.jpg

  Rozbor vody

  Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

 • n-slide17.jpg

  Vodárenský materiál

  Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Politika společnosti

Prvořadou snahou společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s r.o. je být tržní a konkurenceschopnou organizací, která stabilně vykazuje zisk a mezi jejíž hlavní strategické cíle v oblasti integrovaného systému řízení patří:

 • ÚČINNOU KONTROLOU A PREVENCÍ SNIŽOVAT ÚNIKY PITNÉ VODY Z VODOVODNÍCH SYSTÉMŮ MĚST A OBCÍ
 • ÚČINNĚ SNIŽOVAT PROVOZNÍ NÁKLADY, SPOTŘEBU ENERGIÍ A PALIV
 • ÚČINNOU PREVENCÍ PŘEDCHÁZET ÚRAZŮM A POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A NEUSTÁLE TAK ZVYŠOVAT VÝKONNOST SYSTÉMU BEZPEČNOSTI PRÁCE
 • ZKVALITŇOVAT KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY, VLASTNÍKY INFRASTRUKTURY A ZADAVATELI STAVEB – PŘI ODEČTECH, FAKTURACÍCH A REKLAMACÍCH
 • PRŮBĚŽNĚ OBNOVOVAT VOZOVÝ A STROJNÍ PARK A UDRŽOVAT HO TAK NA DOSTATEČNÉ TECHNICKÉ ÚROVNI
 • DOSAHOVAT SNIŽOVÁNÍ ENEGRETICKÉ NÁROČNOSTI

Vrcholové vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie dále zavazuje:

 • komunikovat o politice společnosti se všemi osobami řízenými naší organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti integrovaného systému managementu
 • k osobní angažovanosti a aktivitě při plnění požadavků IMS a neustálého zlepšování efektivnosti IMS
 • politiku společnosti ročně přezkoumávat k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci a upřesňovat do vykonatelných cílů, programů a cílových hodnot a vytvářet podmínky pro jejich splnění všem pracovníkům
 • cíle, cílové hodnoty a programy k naplnění politiky společnosti pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat a v případě jejich vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů, cílových hodnot a programů
 • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí IMS
 • sdělovat politiku společnosti všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, zveřejňovat ji a zpřístupnit ji veřejnosti a zainteresovaným stranám
 • být souladu s veškerými legislativními, normativními a ostatními požadavky

Od zaměstnanců společnosti vrcholové vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací IMS 
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a pozitivní vztah k celému IMS
 • předcházení chybám, nehodám a incidentům důslednou sebekontrolou 
 • podporu firemní strategie / politiky společnosti

Společnost se hlásí k principům a standardům Etické charty skupiny Suez.

© 2013 VHS Benešov, s.r.o. 

veškerá práva vyhrazena

 

© 2013 webdesign Gitech

Skupina SUEZ Env. v ČR a SR:

BVK
OVAK
Vodakva
ŠPVS