Firmy

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. nabízí množství služeb nejen obcím a městům, ale i firmám.

Zajišťujeme provoz, výstavbu a obnovu soukromých vodovodních a kanalizačních sítí, včetně vodohospodářských zařízení, dovoz vody cisternou, čištění kanalizace, vývoz jímky. Zabezpečíme odvod a likvidaci odpadních vod z výrobních provozů i rozbor kvality vypouštěných odpadních vod.

Stavebním firmám můžeme nabídnout spolupráci na projektech spojených s výstavbou vodovodů a kanalizací s níž máme bohaté zkušenosti. Zapůjčíme potřebnou techniku pro výkopové práce menšího i většího rozsahu nebo pro přepravu materiálu. Disponujeme také technikou pro čištění koryt řek a vodních toků.

V našem prodejním skladě lze zakoupit vodárenský materiál i chemikálie na úpravu pitné vody.

Provozujeme také myčku osobních a dodávkových vozů, kde můžete využít šetrného ručního předmytí našimi pracovníky, široké škály mycích programů nebo možnosti ručního mytí.

Pitná voda a odkanalizování
Vodohospodářské stavby
Výkopové práce, mechanizace a doprava
Prodej materiálu
Myčka automobilů