Rozbory odpadních vod

Poskytované služby

Laboratoř odpadních vod provádí chemické rozbory odpadních a povrchových vod včetně jejich odběrů. Tato stanovení jsou prováděna na zakázku jak externích zákazníků, tak pro potřeby odborných pracovníků Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., jakožto správce vodovodů a kanalizací.

Úplný rozbor odpadních vod zajišťujeme do osmi dnů.

Předmět činnosti laboratoře

Laboratoř odpadních vod je držitelkou Osvědčení o správné činnosti laboratoře ASLAB č. 444 a je oprávněna provádět široké spektrum zkušebních metod. Náhled osvědčení a přesný výčet akreditovaných metod naleznete zde. Nově od ledna 2013 laboratoř umožňuje rozbory se stanovením adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).

Ceník základních rozborů

Rozbory domovních čistíren odpadních vod cena od 400,-Kč/rozbor
Rozbory obecních a městských ČOV cena od 775,-Kč/rozbor
Rozbory odpadních vod vypouštěných producenty (závody) cena od 2.055,-Kč/rozbor

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podrobný přehled nabízených rozborů naleznete zde.

 

Základní infromace k odběrům vzorků

Rozsah stanovení zpravidla vychází z rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.

Pro stanovení základních chemických parametrů lze vzorek odebrat do čistě vymyté plastové láhve od neochucené balené vody o objemu 1,5 l.

Stáří vzorku nesmí přesáhnout 24 hodin.

 

Příjem vzorků : pondělí - čtvrtek

Příjem vzorků před státními svátky:

Další potřebné informace získáte

Telefonicky 840 205 206 (linka 108)
Emailem napište nám
Osobně v budově VHS Benešov

Sídlo laboratoře odpadních vod

Hlavní budova Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o., Černoleská 1600, Benešov.

Otevírací doba pro veřejnost

Po - Pá: 6:00 - 14:30

 

Laboratoř Laboratoř